First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak zaakceptować wniosek urlopowy pracownika?

Krok 1

Na Liście wniosków przy każdym dokumencie wymagającym Twojej akceptacji znajduje się niebieska ikona zatwierdzania. Listę ostatnio dodanych wniosków znajdziesz także na stronie głównej systemu. Kliknij we wniosek, który chcesz zaakceptować.


Krok 2

Wyświetlą się szczegóły danego dokumentu. Po zapoznaniu się ze szczegółami wniosku możesz dodać do niego swój komentarz i zatwierdzić, odrzucić wniosek lub cofnąć go do pracownika. Jeśli wszystkie dane są poprawne, wciśnij przycisk Zatwierdź.