First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak włączyć możliwość edycji dni urlopu we wniosku urlopowym?

Wartość w polu Liczba dni urlopu we wniosku urlopowym jest wyliczana automatycznie na bazie dni wolnych w kalendarzu. Możesz umożliwić pracownikom modyfikację tych wyliczeń.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij w kafelek Konfiguracja Urlopy.
Krok 2

Wybierz przycisk Zmień przy opcji Blokuj edycję liczby dni urlopu w formularzu wniosku.