First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak cofnąć wniosek urlopowy do skorygowania przez pracownika?

Jeśli jeszcze nie zatwierdziłeś danego wniosku urlopowego, możesz cofnąć go do pracownika, aby skorygował jego treść.

Krok 1

Wybierz wniosek, który wymaga zmian. Możesz skorzystać z Listy wniosków lub kliknąć w odpowiedni wniosek do zaakceptowania na stronie głównej.
Krok 2

Do dokumentu przesłanego przez pracownika możesz dodać swój komentarz, np. napisać, który element wniosku wymaga zmian. Pod wnioskiem pracownika znajdziesz trzy przyciski: Zatwierdź, Odrzuć i Cofnij do pracownika. Wybierz ten ostatni.
Krok 3

Status dokumentu zmienił się na Czeka na korektę, a do pracownika został wysłany e-mail z prośbą o wprowadzenie zmian. Zostaniesz poinformowany, kiedy wniosek wróci do Ciebie po korekcie.