First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak wygenerować raport z miesięcznym zestawieniem czasu pracy?

Możesz wygenerować raport czasu pracy, który będzie zawierał zestawienie przepracowanych dni oraz godzin.

Liczba godzin pracy dziennie jest pobierana z ustawień konta pracownika. Jeżeli pracownik pracuje w nieregularnym trybie, w ustawieniach konta zamiast rzeczywistej liczby przepracowanych godzin znajduje się cyfra 1, więc przepracowane godziny nie będą zliczane - a jedynie dni.

Z bocznego menu wybierz pozycję Planowanie, a następnie zakładkę Czas pracy. Widoczny raport możesz eksportować do formatu PDF lub do Excela - w tym celu wybierz odpowiedni link z prawego górnego rogu ekranu.