First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak wystawić cząstkowy wniosek urlopowy? (na niepełny dzień)

Funkcja ta dostępna jest dla firm, które włączyły możliwość wystawiania cząstkowych wniosków urlopowych.

Krok 1

Kliknij w przycisk Dodaj wniosek lub wybierz pozycję Dodaj wniosek z menu bocznego.
Krok 2

Uzupełnij formularz wybierając rodzaj wniosku i zakres dat. Pola oznaczone na szaro są uzupełniane automatycznie. Po prawej stronie znajduje się zestawienie dostępnych dni urlopu.

Z rozwijanej listy Liczba godzin / dzień wybierz liczbę godzin urlopu, jaką chcesz wykorzystać danego dnia, a następnie kliknij w przycisk Utwórz wniosek.
Krok 3

Prawidłowo uzupełniony wniosek został zapisany w systemie i przesłany do akceptacji Przełożonego (lub bezpośrednio do Działu kadr, jeśli nie masz przyporządkowanego Przełożonego). Na tym etapie możesz jeszcze edytować lub anulować wniosek.
Krok 4

Wniosek wraz z jego aktualnym statusem jest widoczny na stronie głównej.