First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak wystawić wniosek urlopowy dla pracownika?

Wystawianie wniosków urlopowych za pracowników jest możliwe tylko jeśli Dział kadr udostępni tę opcję Przełożonym.

Krok 1

Kliknij w przycisk Dodaj wniosek lub wybierz Dodaj wniosek z menu bocznego.
Krok 2

Z rozwijanej listy wybierz nazwisko pracownika. Uzupełnij formularz wybierając rodzaj wniosku i zakres dat - opcjonalnie możesz także wyznaczyć zastępstwo i dopisać komentarz. Pola oznaczone na szaro są uzupełniane automatycznie. Po prawej stronie znajduje się zestawienie dostępnych dni urlopu dla wybranej osoby.
Krok 3

Wystawiony wniosek musisz zaakceptować przyciskiem Zatwierdź. Przyciskiem Odrzuć możesz zrezygnować z wystawiania wniosku. Dzięki przyciskowi Cofnij do pracownika możesz skierować wniosek do podwładnego, aby dokonał korekty.
Krok 4

Aktualny status nowego dokumentu możesz sprawdzić w szczegółach dokumentu na Liście wniosków.