First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak wyeksportować dane o urlopach do programu Symfonia Kadry i Płace?

UWAGA: Prawidłowy eksport danych do programu Symfonia Kadry i Płace możliwy jest tylko wtedy, gdy dla wszystkich pracowników wprowadzone zostaną dane dotyczące daty urodzenia (można je zmienić w zakładce z danymi danego pracownika). Imię i nazwisko pracownika oraz jego data urodzenia (w formacie YYYY-MM-DD) muszą być takie same jak w programie Symfonia Kadry i Płace.

Krok 1

Aby wyeksportować dane o urlopach do programu Symfonia, należy wybrać opcję "Eksport do K-P" z menu bocznego, a następnie zakładkę "Symfonia Kadry i Płace". Przy pomocy filtrów należ odszukać interesującą nas grupę wniosków urlopowych. Widoczne są jedynie wnioski zaakcetowane przez Dział kadr lub zatwierdzone przez przełożonego i czekające na akceptację. Wnioski, które mają być wyeksportowane, wybieramy przy pomocy checkbox-ów znajdujących się na początku każdego wiersza. Klikając w checkbox w nagłówku tabeli możemy zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie wnioski.
Krok 2

Kolejną czynnością jest kliknięcie w przycisk "Eksportuj do Symfonii" i zapisanie na dysku wygenerowanego pliku xml.
Krok 3a

Jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer skorzystaj z opcji "Zapisz jako" i wskaż miejsce na dysku, gdzie ma zostać zapisany plik.
Krok 3b

Jeśli korzystasz z przeglądarki Mozilla Firefox plik zostanie zapisany zgodnie z jej ustawieniami tj. w zadeklarowanym katalogu lub we wskazanym miejscu. Aby dostosować opcje pobierania do swoich potrzeb wybierz z menu górnego przeglądarki Narzędzia->Opcje, a następnie Ogólne i Pobieranie.
Krok 3c

Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome plik zostanie zapisany zgodnie z jej ustawieniami tj. w zadeklarowanym katalogu lub we wskazanym miejscu. Aby dostosować opcje pobierania do swoich potrzeb wybierz z menu górnego przeglądarki Ustawienia, a następnie Pokaż ustawienia zaawansowane.
Krok 4

Po wyeksportowaniu pliku należy przejść do programu Symfonia Kadry i Płace i z menu górnego wybrać Firma->Import->zdarzeń...
Krok 5

W oknie, które się pojawi, należy wskazać wcześniej wyeksportowany plik xml i nacisnąć przycisk "Otwórz". Dane o wnioskach zostaną wczytane do systemu Symfonia.