First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak wystawić wniosek urlopowy?

Krok 1

Kliknij w przycisk Dodaj wniosek lub wybierz Dodaj wniosek z menu bocznego.
Krok 2

Uzupełnij formularz wybierając rodzaj wniosku i zakres dat. Pola oznaczone na szaro są uzupełniane automatycznie. Po prawej stronie znajduje się zestawienie dostępnych dni urlopu. Aby zapisać wprowadzone dane, wybierz przycisk Utwórz wniosek.
Krok 3

Prawidłowo uzupełniony dokument został zapisany w systemie i przesłany do akceptacji Przełożonego (lub bezpośrednio do Działu kadr, jeśli nie masz przyporządkowanego Przełożonego). Na tym etapie (przed zaakceptowaniem) możesz jeszcze edytować lub anulować wniosek. Na dole strony wyświetla się historia wszystkich związanych z tym dokumentem zdarzeń.
Krok 4

Wniosek wraz z jego aktualnym statusem jest widoczny na stronie głównej.