First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak dodać / zmienić limity urlopowe dla wielu pracowników?

System HRnest umożliwia zbiorcze dodawanie / edytowanie limitów urlopowych dla pracowników, których konta zostały założone w systemie. Poniżej przedstawiona została procedura dodawania / edytowania wielu limitów jednocześnie.

Krok 1

Aby zbiorczo dodać lub edytować limity urlopowe wielu pracowników, z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie - kafelek Narzędzia.
Krok 2

Wybierz zakładkę Dodaj wiele limitów urlopowych i pobierz szablon.
Krok 3

Wypełnij szablon danymi. W kolumnie "Limit urlopu" wprowadź limit urlopu przewidziany na dany rok, a w kolumnie "W tym NŻ" limit dni urlopu na żądanie. W jednym wierszu można dodać dane dotyczące tylko jednego pracownika. Jeśli w szablonie znajdują się dane pracownika, dla którego nie chcesz dodawać limitu, usuń przyporządkowany mu wiersz. Uzupełniony szablon zapisz na dysku.
Krok 4

Wybierz odpowiedni tryb importu danych:
Dodaj jedynie nowe limity - dodane zostaną tylko te pozycje, które nie istniały wcześniej w systemie. Dodaj nowe limity i uaktualnij istniejące - nowe pozycje zostaną dodane, a istniejące wcześniej - uaktualnione o dane z szablonu.


Krok 5

Wskaż plik na dysku, a następnie wciśnij przycisk "Wczytaj".