First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak włączyć/wyłączyć sprawdzanie planu urlopowego przy wystawianiu wniosku?

W szczegółach wniosku urlopowego może pojawiać się informacja o tym, czy we wskazanym zakresie dat był wcześniej utworzony plan urlopowy.

Krok 1

Aby włączyć (lub wyłączyć) opcję, wybierz pozycję Konfiguracja z menu bocznego, a następnie kliknij w kafelek Konfiguracja Urlopy.
Krok 2

Kliknij w przycisk Zmień znajdujący się przy opcji Sprawdzaj, czy urlop był zaplanowany.
Krok 3

Jeśli w kroku 2 opcja została włączona, na dole każdego nowo wystawionego wniosku pojawi się informacja, czy we wskazanym zakresie dat utworzony był wcześniej plan urlopowy.