First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Moduł URLOPY

Jak włączyć/wyłączyć listę osób nieobecnych na stronie startowej pracownika?

Zakładka nieobecni pokazuje listę osób nieobecnych w danym dniu. Na liście tej znajdują się pracownicy zgodnie z uprawnieniami podglądu dla sekcji Planowanie.

Krok 1

W celu wyłączenia podglądu listy osób nieobecnych na stronie startowej pracownika, wybierz opcję "Konfiguracja" z menu bocznego, a następnie kafelek "Konfiguracja Urlopy".
Krok 2

Kliknij w przycisk "Zmień" znajdujący się przy pozycji "Pokaż pracownikom listę osób nieobecnych" w zakładce "Lista osób nieobecnych".
Krok 3

Sekcja "Nieobecni" na stronie startowej pracownika będzie widoczna lub nie (w zależności od ustawień w kroku 2).
W przypadku konta Działu kadr sekcja "Nieobecni" jest zawsze widoczna.