Wyeksportowane wnioski urlopowe
30.09.2019

Usprawnienia #18 - data wyeksportowania wniosku urlopowego z HRnest

W tym tygodniu dokonaliśmy zmiany ułatwiającej pracownikowi modyfikację zarejestrowanego wcześniej czasu pracy. Obecnie, by dokonać edycji wpisanego wcześniej komentarza, wystarczy kliknąć ikonę pisaka widoczną przy liczbie godzin pracy i wybrać "Edytuj komentarz". W podobny sposób możemy usunąć całą pozycję i zarejestrować czas pracy ponownie.

Modyfikacja zarejestrowanego czasu pracy

Pojawiła się także nowa funkcjonalność w module urlopowym. Dzięki kolumnie "Wyeksportowano" dostępnej w koncie Działu kadr w sekcji "Eksport do K-P" możemy w szybki sposób sprawdzić, czy dany wniosek urlopowy został już przez nas wyeksportowany z systemu. Kolumna ta dostępna jest dla wszystkich programów kadrowo - płacowych, z którymi integracja jest obecna w aplikacji HRnest.

Wyeksportowane wnioski urlopowe