Wnioski do działu kadr składane przez pracowników
07.03.2019

Nowa funkcja - składanie wniosków w Module Kartoteka

W tym tygodniu pojawiła się istotna zmiana w naszym module Kartoteka - dodaliśmy nową sekcję, Wnioski.

Funkcjonalność ta umożliwia pracownikom wystawianie wniosków dotyczących spraw kadrowych (np. wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu), które następnie są dla nich przygotowywane przez Dział Kadr.

Aby włączyć tę funkcję, osoba administrująca Działem Kadr powinna wybrać Konfiguracja (z menu po lewej stronie) - Konfiguracja "Kartoteka" - Włącz wnioski pracownicze kierowane do Działu kadr. Następnie w zakładce Lista typów wniosków możliwe jest zdefiniowanie typów wniosków, które pracownicy mogą wystawiać. Wnioski pracownicze Wnioski pracownicze - zaświadczenia

Pracownicy zaś (a także kierownicy) mogą zawnioskować o odpowiedni dokument w module Kartoteka, dostępnym w ich własnym panelu.

Dodawanie wniosku pracowniczego