Dodaliśmy nowy raport, który pokazuje ile wykrzystano urlopu wypoczynkowego w poszczególnych miesiącach
15.01.2019

Nowy raport - miesięczne wykorzystanie urlopu wypoczynkowego

Nowy raport "Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego" zawiera zestawienie limitów urlopowych oraz ich wykorzystanie w podziale na miesiące. Wszystkie wartości prezentowane są w dniach, gdzie 1 dzień to 8 godzin. Raport ten bazuje na wykorzystanych dniach w danym miesiącu, a nie na dacie rozpoczęcia urlopu tj. jeśli wniosek obejmuje swym zakresem dwa lub więcej miesięcy, to dni urlopowe są podzielone między te miesiące w oparciu o kalendarz dni wolnych dla danego pracownika.

Raport ten dostępny jest z poziomu konta kierownika i działu kadr

W celu wygenerowania raportu należy:
- z menu bocznego wybrać pozycję "Raporty"
- wybrać zakładkę "Miesięczne wykorzystanie urlopu" na liście dostępnych raportów

Miesięczne wykorzystanie limitów urlopowych