Parametry konfiguracyjne dla automatycznych raportów
21.12.2018

Usprawnienia #10 - nowe parametry konfiguracyjne dla automatycznych raportów

Rozbudowaliśmy listę parametrów konfiguracyjnych dla cyklicznych raportów o nieobecnościach wysyłanych mailowo. Dodaliśmy następujące nowe opcje:

Pokaż typ absencji - domyślnie w raporcie wyszczególnione są delegacje i praca z domu, a pozostałe type nieobecności pokazywane są jako "Nieobecność". Gdy opcja ta jest włączona, w raporcie będziemy widzieli typ wniosku dla danej nieobecnośći, czyli że jest to np. urlop wypoczynkowy lub bezpłatny.

Wysyłaj pusty raport - opcja ta jest domyślnie włączona i powoduje, że raport jest wysyłany nawet wtedy, gdy w danym zakresie dat nie ma zaplanowanej żadnej nieobecności. Jeśli chcemy, by w takim przypadku raport nie był rozsyłany, należy wyłączyć tę opcję.

Parametry konfiguracyjne dla automatycznych raportów