Wprowadziliśmy w module Czas pracy możliwość rejestracji czasu pracy w trybie start/stop.
06.11.2019

Usprawnienie #19 - Rejestracja czasu pracy w trybie start/stop

Wprowadziliśmy w module Czas pracy możliwość rejestracji czasu pracy w trybie start/stop. W tym trybie pracownik nie ma możliwości wybrania ręcznie daty zdarzenia. System zapisuje jako moment rozpoczęcia/zakończenia pracy aktualną datę i czas.

Rejestracja czasu pracy w trybie start/stop

Jeżeli chcesz włączyć tryb start/stop, wykonaj następujące kroki:
1) Zaloguj się na konto Dział kadr
2) W dolnej części lewego menu wybierz Konfiguracja
3) Wybierz kafelek -> Konfiguracja Czas pracy
4) Przejdź do zakładki Ustawienia
5) Opcję Tryb Start/Stop ustaw na tak

Rejestracja czasu pracy w trybie start/stop

Drugie usprawnienie dla modułu Czas pracy pojawiło się w harmonogramach. Od teraz możemy wskazać konkretne dni tygodnia, które chcemy dodać/usunąć jako dzień pracujący. Domyślnie wybrane są 'wszystkie dni'. Harmonogramy czasu pracy