Wybór języka i informacja o świętach w raportach automatycznych
19.11.2018

Usprawnienia #7 - wybór języka i informacja o świętach w raportach automatycznych; forma zwrotu kosztów w delegacjach

1. Dodaliśmy opcję wyboru języka dla raportów automatycznych

Od teraz możliwe jest wskazywanie, czy raport o osobach niedostępnych w zadanym zakresie czasowym ma być wysyłany w języku polskim czy angielskim na wybrany adres e-mail. Opcja ta dostępna jest przy dodawaniu raportu. Dodaliśmy opcję wyboru języka dla raportów automatycznych

2. Dodaliśmy informację o świętach przypadających w wybranym zakresie czasu w raportach automatycznych

Jeśli został stworzony raport z zestawieniem osób nieobecnych w ciągu najbliższych 7 dni i w tym czasie przypadnie święto, to znajdzie się o nim informacja w raporcie.

3. Formularz zapisywania informacji o dacie zwrotu kosztów delegacji pracownikowi rozbudowany został o pole formy zwrotu kosztów

Do wyboru są dwie formy zwrotu kosztów - gotówka lub przelew na konto pracownika. Można to pole zostawić również puste. Wybrana pozycja widoczna będzie na finalnym rozliczeniu delegacji. Formularz zapisywania informacji o dacie zwrotu kosztów delegacji pracownikowi zawiera pole formy zwrotu kosztów