Elektroniczne wnioski urlopowe

Zarządzaj nieobecnościami w firmie.

Bez zobowiązań i dodawania karty płatniczej.
Zaufali nam m.in.:

Kontroluj plany urlopowe

Zarządzaj wykorzystaniem urlopów przy pomocy przejrzystego grafiku online, obejmującego wszystkie działy Twojej firmy.
Udostępnij podgląd grafiku urlopowego dla wybranych działów lub całej firmy, by pracownicy mogli odpowiednio dopasować swoje plany, a przełożeni – mieć pełny obraz sytuacji.
Elektroniczne wnioski urlopowe planowanie
Elektroniczne wnioski urlopowe

Zdefiniuj ścieżkę obiegu wniosków

Cały proces złożenia wniosku przez pracownika i jego akceptacji przez przełożonego to raptem kilka kliknięć!
O każdej zmianie statusu wniosku w systemie osoby zainteresowane powiadamiane są e-mailem.
Raz zdefiniowaną ścieżkę obiegu wniosków możesz dowolnie zmieniać w zależności od potrzeb.
Testuj przez 30 dni. Bez zobowiązań.Wypróbuj za darmo

Błyskawicznie generuj raporty i zestawienia

Generuj dowolne raporty dotyczące wniosków lub wykorzystania limitów urlopowych w danym okresie.
Dowolnie filtruj wygenerowane raporty, by na bieżąco wyłuskiwać interesujące Cię dane.
Eksportuj raporty do Excela jednym kliknięciem.
Raport elektroniczne wnioski urlopowe

Główne korzyści

Pracownik

 • stały dostęp do informacji o niewykorzystanym urlopie
 • wgląd w historię wykorzystanych urlopów
 • łatwe zarządzanie swoimi urlopami
 • e-mailowe powiadomienia o zmianach statusu wniosków urlopowych

Dział kadr

 • kontrola nad stanem urlopów pracowniczych
 • automatycznie generowane zestawienia i analizy
 • możliwość eksportu danych do Excela
 • wymiana danych z największymi systemami kadrowo-płacowymi

Firma

 • pełna informacja o nieobecnościach
 • wygoda planowania pracy
 • oszczędność czasu pracowników
 • zwiększenie wydajności pracy działu kadr
 • ograniczenie zużycia papieru

Program do urlopów online to:

Elektroniczne wnioski urlopowe

Powiadomienia e-mail

O każdej zmianie statusu wniosku w systemie osoby zainteresowane powiadamiane są e-mailem, dzięki czemu wszyscy są zawsze na bieżąco.

Elektroniczne wnioski urlopowe

Elastyczny obieg elektronicznych wniosków urlopowych

Potrzebujesz prostej ścieżki akceptacji czy złożonej? Zdefiniuj ją kilkoma kliknięciami i zmieniaj w zależności od potrzeb.

Elektroniczne wnioski urlopowe

Wszystkie rodzaje wniosków urlopowych

HRnest obsługuje najpopularniejsze rodzaje wniosków urlopowych (wypoczynkowe, na żądanie, okolicznościowe, rodzicielskie itd.). Listę tę możemy rozszerzyć o inne rodzaje, w zależności od potrzeb Twojej firmy.

Elektroniczne wnioski urlopowe

Wygodne zbiorcze akcje w ewidencji urlopów

Chcesz zaakceptować kilka wniosków jednocześnie lub przypisać do innego działu większą liczbę pracowników? Wystarczy kilka kliknięć!

Elektroniczne wnioski urlopowe

Rozbudowane raporty urlopowe

Dowolnie filtruj dane dotyczące wykorzystanych urlopów czy liczby przepracowanych godzin, by na bieżąco generować interesujące Cię raporty.

Elektroniczne wnioski urlopowe

Wszystkie formy zatrudnienia

Zatrudniasz na umowę o pracę, umowę cywilno-prawną czy B2B? HRnest obsługuje każdą z tych form.

Elektroniczne wnioski urlopowe

Bezpieczeństwo i niezawodność

Twoje dane są bezpieczne. Korzystamy z najlepszych serwerów – Microsoft® Azure®, zgodnych ze światowymi i branżowymi standardami, w tym RODO.

Elektroniczne wnioski urlopowe

Trzy wersje językowe

Pracujesz w międzynarodowym zespole? Korzystaj z pełnej angielskiej i rosyjskiej wersji systemu, dostępnej dla wszystkich typów kont.

Sprawdź cenę modułu

Integracje z innymi systemami

Dobre usługi są jeszcze lepsze, gdy pracują razem, dlatego oferujemy integrację z:

Elektroniczne wnioski urlopowe
Testuj przez 30 dni. Bez zobowiązań.Wypróbuj za darmo

Główne funkcje ewidencji urlopów online:

 • obsługa wielu typów wniosków, m.in.: urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, zwolnienie lekarskie, urlop na poszukiwanie pracy, praca z domu, wolne za nadgodziny, rejestracja nadgodzin, delegacja, urlop szkoleniowy;
 • możliwość modyfikowania listy obsługiwanych wniosków;
 • kilka typów obiegu dokumentu, np. pracownik -> przełożony -> dział kadr lub pracownik -> przełożony -> przełożony 2-go stopnia -> dział kadr;
 • obsługa pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin;
 • możliwość wystawiania wniosków godzinowych (na niepełny dzień);

 • pełna responsywność - z aplikacji możesz korzystać na dowolnym urządzeniu mobilnym;
 • dwie wersje językowe: polska i angielska;
 • możliwość cofania wniosków do skorygowania przez pracownika;
 • obsługa pracowników na umowie o pracę, zleceniu, kontraktowych;
 • opcja zbiorczego tworzenia kont pracowników przy pomocy pliku Excela;
 • opcja zbiorczego dodawania limitów urlopowych przy pomocy pliku Excela;
 • obsługa proporcjonalnego limitu urlopowego dla pracowników rozpoczynających pracę;
 • możliwość ustawiania limitów urlopowych na niepełny dzień;
 • przejrzyste raporty z opcją filtrowania, które można wyeksportować do Excela;
 • planer urlopowy w formie kalendarza w ujęciu miesięcznym i rocznym;
 • możliwość eksportu planu urlopowego do Excela;
 • eksport planów i zrealizowanych nieobecności do formatu iCal;
 • eksport danych urlopowych do programów kadrowych m.in. Symfonia Kadry i Płace, Comarch Erp Optima, Enova, WF-Gang, SAP;
 • możliwość modyfikacji i dostosowania eksportu danych do innych programów kadrowo-płacowych (na życzenie);
 • podgląd listy pracowników nieobecnych w panelu głównym aplikacji;
 • możliwość generowania raportu z wykorzystaniem limitów urlopowych dla całych działów i poszczególnych pracowników;
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników wraz z rejestracją nadgodzin;
 • powiadomienia e-mailowe o zmianach we wnioskach - wysyłane do pracownika, przełożonego oraz działu kadr i zastępcy (opcjonalnie).

Co mówią nasi klienci?

Loguj się z dowolnego
miejsca

Nie musisz instalować aplikacji.
Wystarczy przeglądarka w Twoim telefonie
i dostęp do Internetu.

Elektroniczne wnioski urlopowe
Sprawdź inne moduły
Poznaj nasze moduły i testuj je
bezpłatnie przez 30 dni
Elektroniczne wnioski urlopowe

Wypróbuj elektroniczne wnioski urlopowe!

Testuj przez 30 dni za darmo.

Bez zobowiązań. Wypróbuj za darmo