Polityka prywatności
w serwisie internetowym HRnest

Wprowadzenie

Dokument, który czytasz, stanowi politykę prywatności Serwisu HRnest, dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem hrnest.pl oraz hrnest.io kierowanego do przedsiębiorców będących jednocześnie pracodawcami.

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych oraz Administratorem Serwisu jest HRnest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000723806,
NIP: 5833293000, REGON: 369734182, kapitał zakładowy: 40.000 zł., zwana dalej „Administratorem”.

Drogi Kliencie, pamiętaj:
Administratorem danych osobowych Twoich pracowników, którym utworzysz konto w Serwisie w ramach umowy z nami – jesteś Ty, jako podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania tych danych. My pomagamy Tobie w realizacji Twoich celów przyjmując rolę podmiotu przetwarzającego.

Jak można skontaktować się z Administratorem w sprawach przetwarzania danych osobowych

Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, który obsługuje Inspektor ochrony danych.  W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 • drogą korespondencji elektronicznej na adres: iod@hrnest.pl
 • korespondencyjnie – kierując zapytania na adres Administratora (HRnest Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia)

W jakim celu, przez jaki czas i czyje dane osobowe przetwarzamy

Cel Czyje dane przetwarzamy w tym celu Podstawa prawna Czas przetwarzania
Udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane z formularza kontaktowego na stronie WWW lub czatu lub wysłane bezpośrednio na adres mailowy Administratora Dane osób, które przesłały zapytanie z formularza kontaktowego. Art. 6 ust.1. Lit. f RODO W czasie trwania korespondencji – do czasu udzielenia ostatniej odpowiedzi (w przypadku zapytań ofertowych). W przypadku zapytań i dyspozycji patrz: poniżej.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i dyspozycje Dane osób, które przesłały dyspozycje lub zapytanie. Art. 6 ust.1. Lit. b RODO Przez okres trwania umowy w celu realizacji jej przedmiotu.
Art. 6 ust.1. Lit. f RODO Przez okres trwania umowy w celu realizacji jej przedmiotu oraz przez okres wynikający z przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
Analiza ruchu na stronie WWW Dane użytkowników serwisu WWW, którzy wyrazili zgodę na instalację plików cookies. Przetwarzane informacje są dane anonimowe – administrator nie identyfikuje osób, ale przetwarza informacje pośrednie o ich aktywności w ramach naszego Serwisu. Art. 6 ust.1. Lit. a RODO Maksymalnie do czasu usunięcia pliku cookies z urządzenia Użytkownika, jednak nie dłużej niż 14 miesięcy.
Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usługi elektronicznej w serwisie internetowym HRnest Dane osób, które zarejestrowały konto w naszym systemie hrnest.pl Art. 6 ust.1. Lit. b RODO Dane przetwarzamy przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń (w tym także roszczeń ze strony Skarbu Państwa), a także obowiązkiem przechowywania dowodów księgowych – aktualnym stanie prawnym wynosi 6 lat.
Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne Dane osób, które przesłały dyspozycje lub zapytanie. Art. 6 ust.1. Lit. f RODO Przez okres trwania umowy w celu realizacji jej przedmiotu oraz przez okres wynikający z przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
Obsługa prośby Klienta o rozmowę telefoniczną (złożonej na stronie Administratora Dane osób, które przesłały zapytanie z formularza kontaktowego. Art. 6 ust.1. Lit. a RODO Przez okres 12 miesięcy lub do czasu odwołania zgody – zależnie od tego, które zdarzenie wcześniej nastąpi.
Wysyłka newslettera Wysyłka wiadomości w ramach zamówionej usługi newsletter. Art. 6 ust.1. Lit. a
Zgoda wydana przez Użytkownika
Do wycofania zgody – rezygnacji z newslettera.

Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe:

 • dostawcom usług hostingowych, w tym poczty elektronicznej,
 • kancelarii prawnej w przypadku pytań natury prawnej lub wstąpienia na ścieżkę dochodzenia roszczeń,
 • dostawcom wspierającym obsługę stron internetowych np. przesyłanie powiadomień mailowych/smsowych lub/i newsletterów, a przypadku skorzystania z opcji chat na stronie – dane przetwarzać będzie w naszym imieniu dostawca usługi.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe do Państw Trzecich

Do Państw trzecich przekazujemy jedynie informacje zebrane przez pliki cookies, które są dostarczane przez Google LLC (lista poniżej), a które są instalowane na Twoim urządzeniu po wyrażeniu przez Ciebie zgody.
W innym zakresie dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Z jakich praw może skorzystać osoba, której dane osobowe przetwarzamy

W dowolnym momencie możesz wystąpić do nas z żądaniem wykonania swoich praw:

 1. dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
 4. ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),
 5. przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 7. wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora (art. 21 RODO)

 

Dodatkowo, jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to masz prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

Ze swoich praw skorzystasz kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@hrnest.pl lub przesyłając zgłoszenie drogą tradycyjna. Szczegóły znajdziesz w sekcji „Jak można skontaktować się z Administratorem w sprawach przetwarzania danych osobowych”

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości. Szczegóły dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookies znajdziesz poniżej.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych.

 

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Niezależnie od powyższego na naszej stronie zainstalowany został specjalny mechanizm umożliwiający wyrażenie odpowiednich zgód, zgodnie z Twoimi preferencjami.

Niezbędne pliki cookie

CookieDomenaOpisCzas trwaniaTyp
elementorhrnest.plTen plik cookie jest używany przez motyw WordPress witryny. Pozwala właścicielowi serwisu na wdrażanie lub zmianę zawartości serwisu w czasie rzeczywistym.zawszeNiezbędny
moove_gdpr_popuphrnest.plTen plik cookie wykorzystywany jest w celu zapamiętania wyboru dotyczącego ustawień plików cookies.1 rokNiezbędny
sugesterChatToken{id}hrnest.plTen plik cookie jest używany przez czat witryny.1 miesiącPozostałe
ip{id}hrnest.plTen plik cookie jest używany przez czat witryny.sesjaPozostałe
Statystyczne i marketingowe pliki cookie
Cookie Domena Opis Czas trwania Typ
_gcl_au hrnest.pl Dostarczane przez Menedżera tagów Google w celu eksperymentowania z wydajnością reklamową witryn korzystających z ich usług. 3 miesiące Statystyka
test_cookie doubleclick.net Plik test_cookie jest ustawiany przez doubleclick.net i służy do określenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. 15 minut Marketing
_ga hrnest.pl Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi korzystanie z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych gości. 14 miesięcy Statystyka
_gid hrnest.pl Zainstalowany przez Google Analytics plik cookie _gid przechowuje informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny na temat wydajności witryny. Niektóre gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo. 1 dzień Statystyka
_gat_UA-{id} hrnest.pl Odmiana pliku cookie _gat ustawionego przez Google Analytics i Menedżera tagów Google, aby umożliwić właścicielom witryn śledzenie zachowania odwiedzających i mierzenie wydajności witryny. Element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub serwisu, do którego się odnosi. 1 minuta Statystyka
_ga_{id} hrnest.pl Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. 2 lata Statystyka
_fbp hrnest.pl Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka, po odwiedzeniu strony internetowej. 3 miesiące Marketing
_clck hrnest.pl Zachowuje identyfikator użytkownika i preferencje Clarity, unikalne dla tej witryny i przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika. 1 rok Statystyczne
_clsk hrnest.pl Łączy wiele odsłon strony użytkownika w jedno nagranie sesji Clarity. 1 dzień Statystyczne
_uetsid hrnest.pl Zawiera identyfikator sesji dla unikalnej sesji w witrynie. Uwaga: od lipca 2023 r. _uetsid został zaktualizowany o dodatkowe parametry w następujący sposób: Insights_sessionId, sygnatura czasowa, numer strony, aktualizacja, przesyłanie. 1 dzień Marketingowe
_uetvid hrnest.pl UET przypisuje ten unikalny, anonimowy identyfikator gościa, reprezentujący unikalnego gościa. UET przechowuje te dane we własnym pliku cookie. Uwaga: od lipca 2023 r. _uetvid został zaktualizowany o dodatkowe parametry w następujący sposób: Insights_userId, cookieVersion, czas wygaśnięcia, zgoda, czas utworzenia cookie. 1 rok z zaokrągleniem do pełnego miesiąca Marketingowe

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają oraz „anonimowych identyfikatorów”, czyli losowych ciągów znaków używanych w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Wyrażając zgodę na instalację plików cookies w ramach niniejszego Serwisu internetowego, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Z polityką prywatności Google Analytics możesz zapoznać się pod tym adresem: http://google.com/intl/pl/policies/privacy/

Korzystamy z  Google Tag Manager. Narzędzie to jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) w celu umożliwienia pozyskiwania szczegółowych statystyk używania Serwisu oraz optymalizację Serwisu. Ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager możesz zapoznać się pod adresem: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Nasz Serwis jest zintegrowany również z usługami marketingowymi Google. Wykorzystujemy narzędzie remarketingu, które udostępnia firma Google. Dzięki tej funkcji jesteśmy w stanie przygotowywać odpowiednio dostosowane komunikaty do rodzaju odbiorcy i jego preferencji. Narzędzie to zbiera za pomocą plików „cookies” informacje o odwiedzających Serwis i w przyszłości może nam pozwolić ponownie dotrzeć do Ciebie.

Google Signals. W celach analityki internetowej w naszym Serwisie korzystamy również z narzędzia Google Signals, które jest rozszerzeniem usług Google Analytics i umożliwia tak zwane „cross-device tracking” (identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń). Oznacza to, że jeśli Twoje urządzenia z dostępem do internetu są połączone z Twoim kontem Google oraz aktywowałeś/aś na swoim koncie Google opcje „spersonalizowana reklama”, wówczas Google może generować raporty dot. sposobu użytkowania naszej strony (w szczególności o liczbie użytkowników korzystających z różnych urządzeń), nawet jeśli zmienisz urządzenie. Nie przetwarzamy w tym zakresie Twoich danych osobowych, otrzymujemy jedynie statystyki w oparciu o funkcje i technologie Google Signals.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:
– zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Clarity. Korzystamy również z narzędzia Clarity dostarczanego przez firmę Microsoft Ireland Operations Limited (Irlandia/UE). Z pomocą Clarity analizujemy Twoje zachowania na naszych stronach, takie jak nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora itp. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika.
Clarity wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Clarity przechowuje te informacje w ramach pseudunonimizowanego profilu. Informacje te nie są używane w celu Twojej identyfikacji. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Clarity znajduje się pod linkiem: https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/faq.
Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Clarity wybierając odpowiednie opcje w panelu do zarządzania plikami cookies na naszej stronie.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem https://facebook.com/about/privacy/update.

Stape.io to usługa, z której korzystamy w celu poprawy funkcjonalności i wydajności naszej witryny internetowej. Może gromadzić pewne dane osobowe i informacje o użytkowaniu podczas interakcji z naszą witryną. Dane te mogą obejmować Twój adres IP, typ przeglądarki, informacje o urządzeniu i aktywność przeglądania. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Stape można znaleźć pod linkiem: https://stape.io/eu-privacy-notice.

Microsoft Advertising / Bing Ads. Na naszej stronie korzystamy z usługi Microsoft Advertising (zwanych dalej: Microsoft Ads), której dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Limited (Irlandia/UE) (dawniej Bing Ads). Microsoft Ads to internetowa usługa, która wykorzystuje Universal Event Tracking (UET), aby pomóc nam wyświetlać ukierunkowane reklamy za pośrednictwem wyszukiwarki Microsoft Bing.
Microsoft Ads wykorzystuje pliki cookie. Wiąże się to z przetwarzaniem danych osobowych w postaci identyfikatorów internetowych (w tym identyfikatorów plików cookie), adresów IP, identyfikatorów urządzeń oraz informacji o ustawieniach urządzenia i przeglądarki.
Microsoft Ads gromadzi dane za pośrednictwem UET, które pozwalają nam śledzić grupy docelowe dzięki listom remarketingowym. W tym celu plik cookie jest przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika, używanym podczas odwiedzania naszej witryny. Microsoft Ads może w ten sposób rozpoznać, że nasza witryna została odwiedzona i odtworzyć reklamę, gdy Microsoft Bing lub Yahoo są używane w późniejszym czasie. Informacje te są również wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji, tj. do rejestrowania liczby użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę po kliknięciu reklamy. Informuje nas to o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na naszą stronę internetową. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników.

Szczegóły dotyczące Microsoft Ads, a także możliwość zarządzania ustawieniami znajdują się na stronie https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/

Dodatkowe informacje

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, wskazanych w niniejszym dokumencie celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej Twoich danych, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a także nie dłużej niż występuje prawna podstawa przetwarzania danych.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.

Podanie danych osobowych w związku z Serwisem jest całkowicie dobrowolne i zależy od Ciebie, ale jest jednocześnie niezbędne dla skorzystania z naszych usług (w tym zawarcia z nami umowy) lub funkcji Serwisu – ze względu na ich charakter.

W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, będziesz otrzymywać od nas w oparciu o tę zgodę m.in. informacje o promocjach i ofertach specjalnych dotyczących naszego Serwisu, na adres e-mail, który nam udostępniłeś. Pamiętaj, że udzielenie przez Ciebie zgody jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili możesz ją cofnąć. Aby odwołać swoją zgodę wystarczy, że skontaktujesz się z nami. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień dotyczących Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Michał Strzelecki) pod adresem: iod@hrnest.pl