Close

Dział kadr

Jak skonfigurować HRnest dla pracowników pracujących na część etatu lub w nieregularnych godzinach pracy?

W HRnest możemy skonfigurować system dla trzech poniższych przypadków  Pracownik pracuje na pełen etat w nieregularnych godzinach pracy  Pracownik pracuje na część etatu w nieregularnych godzinach pracy   Pracownik pracuje na część etatu w regularnych godzinach pracy  1. Pracownik pracuje na pełen etat w nieregularnych godzinach pracy  Co musimy ustawić?  Ustawiamy […]

Read More

Jak zastosować harmonogramy czasu pracy przy wystawianiu wniosków urlopowych?

Dla pracowników pracujących w nieregularnych godzinach pracy rekomendujemy zastosowanie harmonogramów czasu pracy.   Zobacz wpis o tym jak dodać nowy harmonogram – Jak dodać nowy harmonogram czasu pracy?  Przypisując do pracownika zatwierdzony harmonogram czasu pracy oraz włączając w konfiguracji modułu Urlopy funkcję Przeliczaj liczbę dni i godzin bazując na harmonogramie czasu […]

Read More

Jak nadać dodatkowe uprawnienia dotyczące urlopów Pracownikowi?

Krok 1 Z bocznego menu wybierz Organizacja: Krok 2 Wybierz pracownika, któremu chcesz nadać dodatkowe uprawnienia. Następnie kliknij w ikonkę szczegółów konta (z lupką) Krok 3 Po wejściu w profil Pracownika, zjedź niżej i znajdź zakładkę Urlopy. Kliknij w nią: Krok 4 Aby dodać uprawnienia pracownikowi, kliknij w zakładkę Uprawnienia, […]

Read More

Jak dodać nowe typy wniosków urlopowych lub wyedytować istniejące?

Dodając nowy wniosek w systemie HRnest, otwiera się strona formularza, na której widoczna jest m.in. lista rodzajów wniosków. Listę tę można dowolnie modyfikować i dopasowywać do własnych potrzeb. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić, postępuj według poniższych kroków. Krok 1 Z menu bocznego wybierz Konfiguracja, następnie przejdź do Typy […]

Read More

Jak włączyć / wyłączyć przeliczanie liczby dni i godzin we wnioskach urlopowych na podstawie harmonogramów?

Krok 1 Z bocznego panelu wybierz Konfigurację, a potem przejdź do opcji Wnioski urlopowe na kafelku Urlopy. Krok 2 W zakładce Wnioski urlopowe znajdź pozycję Przeliczaj liczbę dni i godzin bazując na harmonogramie czasu pracy. Jeśli chcesz, aby liczba dni i godzin we wniosku była wyliczana na podstawie harmonogramu czasu […]

Read More

Nie zgadza mi się liczba wniosków pracownika, nie widzę ich.

Sprawdź, czy masz dobrze ustawione filtrowanie, prawdopodobnie należy rozszerzyć zakres dat w liście wniosków. Przykład: Raport Wykorzystanie limitów urlopowych dla danego Pracownika pokazuje, że wykorzystał on następującą liczbę dni ze swojego limitu urlopu wypoczynkowego. Jednak po przejściu do Listy wniosków widzimy tylko jeden wniosek. Żeby wartości się zgadzały, konieczne jest […]

Read More

Jakie rodzaje powiadomień e-mailowych można ustawić w module Urlopy?

W module Urlopy Dział kadr może samodzielnie skonfigurować rodzaje dostępnych powiadomień oraz kto powinien je otrzymywać. Krok 1 Przejdź do zakładki Konfiguracja. Następnie na kafelku Urlopy kliknij więcej. Krok 2 Po lewej stronie wybierz Powiadomienia. Skonfiguruj system powiadomień według Twoich potrzeb. Dział kadr może otrzymywać następujące powiadomienia e-mailowe: Powiadomienia o […]

Read More