First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Jak wyznaczyć osobę tworzącą, a jak akceptującą harmonogramy?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kafelek Konfiguracja Czas pracy.
Krok 2

Przejdź do zakładki Uprawnienia i wybierz z listy nowe osoby tworzące lub akceptujące harmonogramy. Decyzję potwierdź przyciskiem Dodaj.