Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Gdzie i jak długo przechowywane są dane i zdjęcia z kodów QR?

Rejestrację za pomocą kodów QR trzeba samodzielnie aktywować w systemie. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić, zajrzyj tutaj.  

Jak włączyć wykonywanie zdjęć przy rejestracji?  

Przy włączaniu opcji korzystania z kodów QR, możesz zdecydować się na wykonywanie zdjęć pracownikom przy rejestracji czasu pracy.  

Gdzie i jak długo przechowywane są zdjęcia? 

Wszelkie dane dotyczące tych rejestracji, wraz ze zdjęciami, przechowywane są w raporcie “Czas pracy z terminala QR”. Raport ten znajdziesz w Module Czasu Pracy, w zakładce Raporty:   

Zdjęcia wykonywane za pośrednictwem aplikacji są przechowywane w aplikacji oraz serwisie przez maksymalnie 3 miesiące. Po tym czasie możliwość ich podejrzenia jest niemożliwa: 

Kto ma dostęp do tych danych? 

Zdjęcia zobaczyć może kierownik oraz dział administracji.  
Pracownik posiada dostęp jedynie do własnych rejestracji.  

Kto może usunąć zdjęcia? 

Można je usunąć jedynie za pomocą konta, które posiada uprawnienia administracyjne.  

Po wszelkie informacje zapraszamy również do innych podrozdziałów pomocy bądź regulaminu aplikacji QR Terminal.