Close
ikona czas pracy

moduł

CZAS PRACY

Jak edytować czas pracy zarejestrowany w trybie automatycznym?

Ta instrukcja dotyczy konta Pracownika – sprawdź również instrukcję dla konta Działu Kadr.

Krok 1

Z poziomu bocznego menu wybierz Czas Pracy -> Rejestracja czasu.

Krok 2

W rejestrze czasu pracy znajdź dzień, który chcesz edytować i naciśnij niebieski przycisk z symbolem ołówka – przycisk edycji.

UWAGA: Edycja czasu pracy wstecz o konkretną liczbę dni możliwa jest tylko w przypadku włączenia tej opcji przez konto Działu Kadr.

Krok 3

Wprowadź niezbędne zmiany w zarejestrowanym czasie pracy i kliknij przycisk Zapisz.