First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Jak dodać polecenie wyjazdu służbowego?

Polecenie wyjazdu służbowego to dokument potwierdzający wysłanie pracownika w podróż służbową - na jego podstawie rozliczamy koszty wyjazdu.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz Dodaj PWS.
Krok 2

Uzupełnij formularz wpisując szczegóły wyjazdu. Jeśli je pobierasz, uwzględnij zaliczki na poczet kosztów delegacji. Zatwierdź dane przyciskiem Utwórz.
Krok 3

Polecenie wyjazdu służbowego zostało zapisane i przesłane do akceptacji Przełożonego - dopóki nie zmieni on statusu dokumentu, masz możliwość zmiany danych lub anulowania Polecenia (przyciski Edytuj i Anuluj). Do szczegółów wystawionego przez siebie dokumentu możesz wrócić z listy, dostępnej z pozycji Polecenia wyjazdu służbowego w menu bocznym.