First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Jak zaakceptować lub odrzucić wiele PWS na raz?

Krok 1

Z menu bocznego modułu Delegacje wybierz pozycję Polecenia wyjazdu służbowego.

Moduł Delegacje systemu HRnest umożliwia zaakceptowanie lub odrzucenie wielu poleceń wyjazdu służbowego na raz.

Krok 2

Po lewej stronie wniosków, które wymagają zaakceptowania, znajdują się pola wyboru - zaznacz je przy wnioskach, które chcesz zaakceptować lub odrzucić. Na dole strony znajduje się lista, z której wybierz jedną z dwóch dostępnych akcji: Zatwierdź lub Odrzuć. Wybór potwierdź przyciskiem Wykonaj.

Moduł Delegacje aplikacji HRnest pozwalqa na zaakceptowanie wielu poleceń wyjazdu służbowego jednocześnie.

Krok 3

W zależności od wybranej akcji, zaznaczone przez Ciebie wnioski zostały zaakceptowane lub odrzucone. Pamiętaj, że akcja została wykonana tylko na poleceniach z danej strony - jeśli masz do zaakceptowania wnioski z wielu stron, dla każdej z nich musisz to działanie wykonać osobno.