First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Jak częściowo rozliczyć delegację, dla której nie ma polecenia wyjazdu służbowego w systemie?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Dodaj rozliczenie.

HRnest umożliwia pracownikom częściowe rozliczanie swoich podróży służbowych i przekazanie je do dalszego rozliczania osobie, której nadano takie uprawnienia - wypróbuj zarządzanie delegacjami online!

Krok 2

Aby stworzyć nowe rozliczenie, wypełnij formularz. Pole Numer powiązanego dokumentu pozostaw puste.

Jeśli podróż, którą chcesz rozliczyć, była wyjazdem zagranicznym, zmień pole Rodzaj delegacji z krajowa na zagraniczna. Pojawi się dodatkowe pole, które uzupełnij danymi na temat pojazdu i godzin przekraczania granicy. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się, w zależności od rodzaju komunikacji:

lądowa - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;

lotnicza - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

morska - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

Sprawdź, jak szybko rozliczyć delegację krajową lub zagraniczną w module Delegacje systemu HRnest.HRnest pozwala pracownikom częściowo rozliczyć swoje podróże służbowe i przekazać je do dalszego rozliczania osobie, której nadano takie uprawnienia - wypróbuj zarządzanie delegacjami online!

Jeśli szczegóły delegacji się zgadzają, wybierz przycisk Rozlicz koszty delegacji.

Krok 3

Kolejnym etapem jest rozliczenie podróży prywatnym pojazdem - wypełnij kilometrówkę i zatwierdź ją przyciskiem +. System automatycznie przypisze stawkę zwrotu kosztów za 1 km przebiegu. Jeśli w trakcie delegacji poruszałeś się innym środkiem lokomocji, zostaw to miejsce puste.

Sprawdź, jak możesz rozliczyć podróż służbową krajową lub zagraniczną w module Delegacje aplikacji HRnest.

Krok 4

Rozlicz się z pozostałych kosztów delegacji, wskazując faktury, rachunki, bilety i inne dokumenty, które upoważniają Cię do zwrotu poniesionych kosztów. Każdą nową pozycję akceptuj przyciskiem +. Jeśli wolisz rozliczyć się ryczałtem, te wiersze możesz zostawić puste.

Zarządzaj delegacjami online - wystawiaj polecenia wyjazdu służbowego, rozliczaj delegacje i twórz zestawienia kosztów.

Krok 5

Jeśli pracodawca zapewnia Ci pełne lub częściowe wyżywienie w trakcie wyjazdu, uzupełnij kolejną pozycję w formularzu.

Rozliczanie diet w podróży służbowej online - rozlicz i sprawdź, jaka kwota Ci przysługuje!

Krok 6

Za noclegi i dojazdy możesz rozliczyć się z pracodawcą nie tylko na podstawie poniesionych kosztów, ale także ryczałtem. Wprowadź pozycje, które Cię dotyczą, a system obliczy należne Ci kwoty.

Rozliczanie ryczałtów w delegacji - rozlicz online i sprawdź, jaka kwota Ci przysługuje!

Krok 7

W przypadku wyjazdu zagranicznego należy także pobrać kursy walut, według których zostaną rozliczone koszty.

Możesz załączyć skany dokumentów (rachunków, faktur, biletów) przy pomocy formularza znajdującego się na końcu dokumentu.

Jeśli chcesz wrócić później do rozliczenia, aby je dokończyć, wybierz przycisk Zapisz. Jeśli uzupełniłeś wszystkie dane, wybierz przycisk Przekaż do rozliczania, który kończy fazę rozliczenia przez pracownika.

Rozliczanie kosztó delegacji online - rozlicz podróż służbową i sprawdź, jaka kwota Ci przysługuje!