First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Jak rozliczyć delegację zagraniczną?

Delegacje zagraniczne mogą być rozliczane tak samo, jak delegacje krajowe - trzeba jednak wprowadzić dodatkowe dane na ich temat.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Dodaj rozliczenie.

HRnest umożliwia pracownikom częściowe rozliczanie swoich podróży służbowych i przekazanie je do dalszego rozliczania osobie, której nadano takie uprawnienia - wypróbuj zarządzanie delegacjami online!

Krok 2

Aby stworzyć nowe rozliczenie, wypełnij formularz.

Zmień pole Rodzaj delegacji z krajowa na zagraniczna. Pojawi się dodatkowe pole, które uzupełnij danymi na temat pojazdu i godzin przekraczania granicy. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się, w zależności od rodzaju komunikacji:

lądowa - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;

lotnicza - od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;

morska - od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

Sprawdź, jak szybko rozliczyć delegację krajową lub zagraniczną w module Delegacje systemu HRnest.



HRnest pozwala pracownikom częściowo rozliczyć swoje podróże służbowe i przekazać je do dalszego rozliczania osobie, której nadano takie uprawnienia - wypróbuj zarządzanie delegacjami online!

Jeśli szczegóły delegacji się zgadzają, wybierz przycisk Rozlicz koszty delegacji.

Krok 3

Kolejnym etapem jest rozliczenie podróży prywatnym pojazdem - wypełnij kilometrówkę i zatwierdź ją przyciskiem +. System automatycznie przypisze stawkę zwrotu kosztów za 1 km przebiegu. Jeśli w trakcie delegacji pracownik poruszał się innym środkiem lokomocji, zostaw to miejsce puste.

Sprawdź, jak możesz rozliczyć podróż służbową krajową lub zagraniczną w module Delegacje aplikacji HRnest.

Krok 4

Rozlicz pozostałe koszty delegacji, wskazując faktury, rachunki, bilety i inne dokumenty, które upoważniają pracownika do zwrotu poniesionych kosztów. Każdą nową pozycję akceptuj przyciskiem +. Jeśli pracownik woli rozliczyć się ryczałtem, te wiersze możesz zostawić puste.

Zarządzaj delegacjami online - wystawiaj polecenia wyjazdu służbowego, rozliczaj delegacje i twórz zestawienia kosztów.

Krok 5

Jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi pełne lub częściowe wyżywienie w trakcie wyjazdu, uzupełnij kolejną pozycję w formularzu.

Rozliczanie diet w podróży służbowej online - rozlicz i sprawdź, jaka kwota Ci przysługuje!

Krok 6

Za noclegi i dojazdy pracownik może rozliczyć się z pracodawcą nie tylko na podstawie poniesionych kosztów, ale także ryczałtem. Wprowadź pozycje, które dotyczą danego pracownika, a system obliczy należne mu kwoty.

Rozliczanie ryczałtów w delegacji - rozlicz online i sprawdź, jaka kwota Ci przysługuje!

Krok 7

Pobierz kursy walut, według których zostaną rozliczone koszty.

Możesz załączyć skany dokumentów (rachunków, faktur, biletów) przy pomocy formularza znajdującego się na końcu dokumentu.

Krok 8

Jeśli uzupełniłeś wszystkie dane, wybierz przycisk Zapisz rozliczenie.

Z HRnest Delegacje szybko rozliczysz Delegacje zagraniczne online.