First slide

Pomoc  zobacz jakie to proste

Jak oznaczyć, że koszty delegacji zostały już zwrócone pracownikowi?

Krok 1

Z menu bocznego modułu Delegacje wybierz pozycję Rozliczenia delegacji. Jeśli pracownikowi zostały zwrócone pieniądze za rozliczoną delegację, oznacz to w systemie - ta informacja będzie widoczna w ostatniej kolumnie (ZK, czyli zwrot kosztów). Aby to zrobić, wybierz ikonę szczegółów rozliczenia.

Oznaczanie zwrotu kosztów delegacji w module Delegagacje wymaga wypisania daty zwrotu.

Krok 2

Wybierz przycisk Edytuj, widoczny w prawym górnym rogu przy pozycji Data zwrotu kosztów delegacji: BRAK.

Aby zaznaczyć, że pracownikowi zostały zwrócone pieniądze za rozliczoną podróż służbową, w module Delegacje systemu HRnest wprowadź datę zwrotu.

Krok 3

W prawym górnym rogu strony pojawiło się okno edycji, w którym możesz wybrać z kalendarza datę zwrotu kosztów podróży. Wprowadzone dane potwierdź zielonym przyciskiem.

Jeśli chcesz oznaczyć zwrócenie kosztów podróży służbowej w systemie HRnest, wpisz datę przekazania pracownikowi pieniędzy.

Krok 4

Zapisana data jest widoczna w prawym górnym rogu dokumentu, a na liście przy tym rozliczeniu w kolumnie ZK Nie zmieniło się na Tak.

Oznacz zwrot kosztów rozliczonej delegacji w module Delegacje systemu HRnest.