Close

Jak oznaczyć, że koszty delegacji zostały już zwrócone Pracownikowi?

Krok 1

Z menu bocznego modułu Delegacje wybierz pozycję Rozliczenia delegacji. Jeśli pracownikowi zostały zwrócone pieniądze za rozliczoną delegację, oznacz to w systemie – ta informacja będzie widoczna w ostatniej kolumnie (ZK, czyli zwrot kosztów). Aby to zrobić, wybierz ikonę szczegółów rozliczenia.

Krok 2

Wybierz przycisk Edytuj, widoczny w prawym górnym rogu przy pozycji Data zwrotu kosztów delegacji: BRAK.

Krok 3

W prawym górnym rogu strony pojawiło się okno edycji, w którym możesz wybrać z kalendarza datę zwrotu kosztów podróży, a także sposób zwrotu – gotówkę lub przelew na konto pracownika. Wprowadzone dane potwierdź zielonym przyciskiem.

Krok 4

Zapisana data jest widoczna w prawym górnym rogu dokumentu, a na liście przy tym rozliczeniu w kolumnie ZK ‘Nie’ zmieniło się na ‘Tak’.