Close

Jak zmienić stawki kilometrowe?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij w opcję Stawki kilometrowe na kafelku Delegacje.

Krok 2

Wybierz przycisk Edytuj, aby zmienić domyślne stawki kilometrowe.

Krok 3

Zmień wartości stawek kilometrowych dla poszczególnych pojazdów i kliknij w przycisk Zapisz.