Close

Jak wystawić PWS dla delegacji bezkosztowej?

W sytuacjach, takich jak spotkania integracyjne czy szkolenia pracownicy nie ponoszą kosztów podczas podróży służbowych, ponieważ firma pokrywa pełne koszty na podstawie wystawionej faktury.

Mimo braku poniesionych kosztów przez pracowników, prawo podatkowe wymaga stworzenia i zatwierdzenia PWS.

W HRnest wprowadziliśmy więc opcję delegacji bezkosztowej.

KROK 1

Z menu bocznego, w module Delegacje, wybierz „Dodaj PWS”.

KROK 2

Uzupełnij niezbędne do wystawienia PWS pola: „miasto docelowe”, „cel podróży” oraz „środek transportu”.

KROK 3

Zaznacz kwadrat widniejący przy „Delegacja bezkosztowa”.

KROK 4

Kliknij w zielony przycisk „Utwórz”.