Close

Jak mogę odrzucić zaakceptowany PWS?

Krok 1

Aby odrzucić zaakceptowane PWS, wybierz z bocznego menu pozycję Polecenia wyjazdu służbowego i odnajdź właściwy dokument na liście. Kliknij w niebieską ikonę zatwierdzania, umieszczoną po prawej stronie dokumentu.

Krok 2

Wybierz przycisk Odrzuć, znajdujący się pod wybranym Poleceniem wyjazdu służbowego.