Close

Jak zaakceptować lub odrzucić wiele PWS na raz?

Krok 1

Z menu bocznego modułu Delegacje wybierz pozycję Polecenia wyjazdu służbowego.

Krok 2

Po lewej stronie wniosków, które wymagają zaakceptowania, znajdują się pola wyboru – zaznacz je przy wnioskach, które chcesz zaakceptować lub odrzucić. Na dole strony znajduje się lista, z której wybierz jedną z dwóch dostępnych akcji: Zatwierdź lub Odrzuć. Wybór potwierdź przyciskiem Wykonaj.

Krok 3

W zależności od wybranej akcji zaznaczone przez Ciebie wnioski zostały zaakceptowane lub odrzucone. Pamiętaj, że akcja została wykonana tylko na poleceniach z danej strony – jeśli masz do zaakceptowania wnioski z wielu stron, dla każdej z nich musisz to działanie wykonać osobno.