Close

Jak sprawdzić ile gotówki pracownicy wydali na rachunki i faktury w danym miesiącu?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Zestawienia kosztów delegacji, a następnie kliknij w link szczegóły, który znajduje się w nagłówku tabeli pod Koszty delegacji – rachunki, faktury (PLN).

Krok 2

Przejdź do zakładki Rachunki, faktury wg metody płatności. W tym miejscu pieniądze podzielono według formy, w jakiej zostały wydane – znajdziesz tu także kwotę, która została wydana gotówką.