Close

Jak częściowo rozliczyć delegację, dla której nie ma Polecenia wyjazdu służbowego w systemie?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Dodaj rozliczenie.

Krok 2

Aby stworzyć nowe rozliczenie, wypełnij formularz. Pole Numer powiązanego dokumentu pozostaw puste.

Jeśli podróż, którą chcesz rozliczyć, była wyjazdem zagranicznym, zmień pole Rodzaj delegacji z krajowa na zagraniczna. Pojawi się dodatkowe pole, które uzupełnij danymi na temat pojazdu i godzin przekraczania granicy. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się, w zależności od rodzaju komunikacji:

  • lądowa – od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
  • lotnicza – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
  • morska – od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.

Jeśli szczegóły delegacji się zgadzają, wybierz przycisk Rozlicz koszty wyjazdu służbowego.

Krok 3

Kolejnym etapem jest rozliczenie podróży pojazdem (prywatnym lub służbowym) – wypełnij kilometrówkę i zatwierdź ją przyciskiem +. System automatycznie przypisze stawkę zwrotu kosztów za 1 km przebiegu. Jeśli w trakcie delegacji poruszałeś się innym środkiem lokomocji, zostaw to miejsce puste.

Krok 4

Rozlicz się z pozostałych kosztów delegacji, wskazując faktury, rachunki, bilety i inne dokumenty, które upoważniają Cię do zwrotu poniesionych kosztów. Każdą nową pozycję akceptuj przyciskiem +. Jeśli wolisz rozliczyć się ryczałtem, te wiersze możesz zostawić puste.

Krok 5

Możesz załączyć skany dokumentów (rachunków, faktur, biletów) przy pomocy formularza znajdującego się na końcu dokumentu.

Krok 6

Jeśli chcesz wrócić później do rozliczenia, aby je dokończyć, wybierz przycisk Zapisz. Jeśli uzupełniłeś wszystkie dane, wybierz przycisk Przekaż do rozliczenia, który kończy fazę rozliczenia przez pracownika.