Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Co oznaczają „Pracownicy 2-go poziomu” oraz „Wszyscy pracownicy” przy konfigurowaniu konta Kierownika w HRnest?

Podczas konfigurowania konta Kierownika w HRnest masz do wyboru między innymi 2 poniższe opcje:

  • Pokaż pracowników 2-go poziomu
  • Pokaż wszystkich pracowników

Co oznaczają poszczególne funkcje i jaki wpływ mają na funkcjonalność konta kierownika w HRnest?

Pokaż pracowników 2-go poziomu

Jak włączyć tę funkcję?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz przycisk Organizacja

Krok 2

Na liście pracowników znajdź kierownika, którego uprawnienia chcesz edytować i naciśnij niebieski przycisk edycji:

Krok 3

W formularzu znajdź pole Pokaż pracowników 2-go poziomu. Z listy rozwijanej wybierz Tak.

Krok 4

Naciśnij przycisk Zapisz

Na czym polega ta funkcja?

Załóżmy, że w Twojej firmie pełnisz funkcję kierownika wyższego szczebla. Jesteś również bezpośrednim przełożonym dla kierowników średniego szczebla – w HRnest Twoi bezpośredni podwładni określeni są jako „pracownicy 1-go poziomu”.

Jeżeli Twoi podwładni również zarządzają innymi osobami w zespole (np. kierownikami niższego szczebla bądź innymi pracownikami) – każda z tych osób jest określana z poziomu Twojego konta w HRnest „pracownikiem 2-go poziomu”.

Taki wgląd do kont pracowników 2-go poziomu pozwala Ci, np. na podejmowanie działań związanych z rejestracją czasu pracy czy ewidencją urlopową pod nieobecność bezpośredniego przełożonego konkretnego pracownika.

Jeżeli wraz z opcją Pokaż pracowników 2-go poziomu uruchomisz również opcję Może wystawiać wnioski za podwładnych – do Twojego konta zostanie przypisana możliwość wystawiania wniosków za zarówno swoich podwładnych jak i pracowników niższego poziomu.

Pokaż wszystkich pracowników

Aktywowanie tej funkcji da Kierownikowi dostęp do zarządzania wszystkimi pracownikami niższego szczebla, niezależnie od tego, czy jest on dla nich bezpośrednim czy pośrednim przełożonym.

Jak włączyć tę funkcję?

Krok 1

Naciśnij przycisk Organizacja

Krok 2

Z listy pracowników odszukaj kierownika, któremu chcesz nadać uprawnienia. Następnie kliknij niebieski przycisk edycji.

Krok 3

W formularzu odnajdź opcję Pokazać Pracowników wszystkich poziomów.

Krok 4

Z listy rozwijanej wybierz Tak

Krok 5

Naciśnij przycisk Zapisz.

Na czym polega ta funkcja?

Po aktywowaniu widoczności pracowników wszystkich poziomów na koncie Kierownika, osoba pełniąca tę rolę będzie miała możliwość, np. podglądu informacji na temat wszystkich pracowników niższego szczebla, podejmowanie działań związanych z ewidencją czasu pracy czy wgląd do ewidencji urlopów pracowników niższego szczebla.

Ponadto, po uruchomieniu funkcji Może wystawiać wnioski za podwładnych – do konta kierownika zostanie przypisane uprawnienie do wystawiania wniosków w imieniu wszystkich pracowników niższego szczebla.