Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak dodać konto Kierownika?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz sekcję Organizacja, a następnie kliknij Dodaj Pracownika.

Krok 2

Wprowadź dane Kierownika. Pola Imię, Nazwisko i Dział są obowiązkowe. Pozostałe pola mogą pozostać puste. Pamiętaj jednak, że jeśli nie wprowadzisz adresu e-mail, Kierownik nie będzie otrzymywał mailowych powiadomień o zmianach statusów swoich wniosków. W rubryce Czy jest Kierownikiem? zaznacz ‘Tak’. Wówczas nazwisko Kierownika będzie się pojawiało na rozwijanej liście wyboru Przełożonego na profilach innych Pracowników. Po wypełnieniu formularzu kliknij Dodaj pracownika.

Krok 3

Po wypełnieniu formularzu zostaniesz przeniesiony do widoku szczegółów konta Kierownika. Oprócz wprowadzonych danych zobaczysz także jego login.

Znajdziesz tu również informację, czy dane konto jest aktywne – z tej pozycji masz możliwość blokowania i odblokowywania konta. Na zablokowane konto Kierownik nie będzie mógł się zalogować.

Poniżej znajduje się sekcja Ogólne, w której można podejrzeć szczegóły zatrudnienia pracownika oraz wyznaczyć domyślne zastępstwo za pracownika. Znajdziesz tutaj również opcje konfiguracyjne poszczególnych modułów w systemie.