Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak dodać nową Organizację?

Jeśli Twoja firma składa się z kilku organizacji, możesz je dodać i przypisać do poszczególnych Pracowników. Żeby mieć taką możliwość należy wybrać z bocznego menu Konfigurację, a następnie kafelek Ustawienia ogólne.

W zakładce Konta Pracowników znajdź opcję Pokaż pole ‘Organizacja’ i wybierz ‘tak’.

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Organizacja, a następnie kliknij Szczegóły przy koncie wybranego Pracownika.

Krok 2

Kliknij Edytuj w profilu Pracownika.

Krok 3

Wpisz nazwę organizacji i kliknij Zapisz.

Dodane Organizacje możesz sortować w kolumnie. Od tego momentu nazwa Organizacji będzie widoczna w zestawieniach i raportach wygenerowanych w aplikacji.