Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak dodać Pracownika?

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Organizacja, a następnie wybierz przycisk Dodaj Pracownika.

Krok 2

Wprowadź dane Pracownika. Pola Imię, Nazwisko i Dział są obowiązkowe. Pozostałe pola mogą pozostać puste. Pamiętaj jednak, że jeśli nie wprowadzisz adresu e-mail, Pracownik nie będzie otrzymywał mailowych powiadomień o zmianach statusów swoich wniosków.

Jeśli chcesz wyznaczyć Przełożonego, który będzie akceptował wnioski urlopowe tego Pracownika, wybierz odpowiednie nazwisko z rozwijanej listy w polu Przełożony. Jeśli nie chcesz wyznaczać Przełożonego – wybierz ‘Nie’ w polu Czy wymaga przełożonego? Jeśli to ten Pracownik ma być przełożonym dla innych osób, wybierz ‘Tak’ w polu Czy jest kierownikiem? – nazwisko Pracownika będzie się pojawiało na rozwijanej liście wyboru na profilach innych osób.

Krok 3

Jeśli formularz został prawidłowo wypełniony, zostaniesz przeniesiony do widoku szczegółów konta Pracownika. Oprócz wprowadzonych danych zobaczysz także login, jaki został przyporządkowany Pracownikowi.

Znajdziesz tu również informację, czy dane konto jest aktywne – z tej pozycji masz możliwość blokowania i odblokowywania konta. Na zablokowane konto pracownik nie będzie mógł się zalogować.

Poniżej znajduje się sekcja Urlopy, zawierająca dane konfiguracyjne na potrzeby modułu urlopowego.

Ważna informacja: Aby pracownik mógł korzystać ze swojego konta, konieczne jest przypisanie mu limitów urlopowych (w przypadku korzystania z modułu Urlopy) oraz wysłanie zaproszenia do pracownika z danymi dostępowymi.

Zobacz także:
Jak wysłać pracownikom zaproszenia z danymi dostępowymi do HRnest?
Jak przypisać limit urlopowy do Pracownika?