Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak dodać wielu Pracowników?

Możesz tworzyć konta Pracowników pojedynczo, ale także zbiorczo – przy pomocy szablonu za jednym razem możesz dodać maksymalnie 200 osób.

Krok 1

Z bocznego menu wybierz pozycję Organizacja.

Krok 2

Wybierz przycisk Dodaj wielu Pracowników.

Krok 3

Pobierz szablon pliku Excel.

Krok 4

Wypełnij szablon danymi pracowników, którym chcesz założyć konta. Nie zmieniaj nazw kolumn i ich układu. Wypełnienie pól ‘Nazwisko’, ‘Imię’, ‘Dział’, ‘Jest przełożonym?’ i ‘Liczba godzin pracy dziennie’ jest obowiązkowe. Wypełniony szablon zapisz na dysku.

Krok 5

Wskaż lokalizację uzupełnionego szablonu klikając Wybierz plik. Opcjonalnie możesz również wskazać Kierownika, do którego przypiszesz pracowników.

UWAGA! Alternatywnie możesz przypisać pracowników do jednego kierownika (np. Jan Kowalski –> Załaduj), a następnie w kolejnym kroku z poziomu zakładki Organizacja rozlokujesz ich pomiędzy właściwych, docelowych managerów (screen 2).

Krok 7

Po wczytaniu pliku z szablonem wyświetli się tabela z informacjami o statusie poszczególnych rekordów i o ewentualnych błędach.