Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak zintegrować HRnest ze Slackiem?

Poniższa instrukcja dotyczy konta Działu kadr. Kliknij w link, by przejść do instrukcji dla konta Pracownika.

Krok 1

Przejdź do ustawień konta (pozycja Konfiguracja w bocznym menu). Na kafelku Integracje, wybierz opcję Slack z listy.

Krok 2

Kliknij Włącz.

Od teraz Pracownicy mogą korzystać z powiadomień o urlopach na Slacku. W tym celu muszą skonfigurować swoje konta.