Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak zmienić login i język konta administracyjnego?

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja. Z kafelka Dane konta wybierz opcję Konto główne.

Krok 2

Żeby zmienić login i język konta administracyjnego kliknij symbol ołówka.

Krok 3

Po wpisaniu nowego loginu i wybraniu języka konta administracyjnego wybierz Zapisz.