Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak logować się przy pomocy konta Microsoft?

Poniższa instrukcja dotyczy konta Pracownika i Kierownika. Kliknij w link, by przejść do instrukcji dla konta Działu kadr.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja.

Krok 2

Przejdź do zakładki Logowanie zewnętrzne i kliknij przycisk Włącz przy pozycji Konto Microsoft.

Krok 3

Zaloguj się do swojego konta Microsoft i wyraź zgodę na wymianę danych z systemem HRnest. Jedyną pozyskiwaną przez nas informacją jest token przypisany do danego konta Microsoft. Nie odczytujemy innych danych z Twojego profilu.

Krok 4

Gotowe! Integracja została zakończona. Teraz możesz zalogować się do systemu HRnest przy pomocy konta Microsoft.