Close
ikona ogólne

informacje

OGÓLNE

Jak logować się za pomocą konta Google?

Poniższa instrukcja dotyczy konta Pracownika. Kliknij w link, by przejść do instrukcji dla konta Działu kadr.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie wybierz zakładkę Logowanie zewnętrzne. Kliknij przycisk Włącz przy pozycji Konto Google.

Krok 2

Zaloguj się do swojego konta Google.

Krok 3

Gotowe! Integracja została zakończona. Teraz możesz zalogować się do systemu HRnest przy pomocy konta Google.