Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Co oznaczają poszczególne statusy wniosków?

W raporcie Zmiany statusów wniosków mamy do czynienia z szeregiem statusów, które możemy dowolnie filtrować. Poniżej krótkie omówienie poszczególnych rodzajów.

  • Czeka na akceptację przełożonego – taki status występuje w przypadku wniosków, które czekają obecnie na akceptację kierownika danego pracownika. Wniosek o takim statusie może być awaryjnie zaakceptowany także przez Dział kadr, jeśli została włączona odpowiednia funkcjonalność, która to umożliwia.
  • Czeka na akceptację Działu kadr – status ten pojawia się, kiedy osoba wystawiająca wniosek urlopowy nie ma ustawionego przełożonego w systemie i nie jest on dla niej wymagany. Wówczas wniosek trafia bezpośrednio do Działu kadr, gdzie oczekuje na akceptację.
  • Czeka na korektę – taki status pojawia się, kiedy przełożony decyduje się cofnąć wniosek do pracownika. Oznacza to konieczność wprowadzenia zmian we wniosku.
  • Zatwierdzony przez przełożonego – taki status pojawia się po zatwierdzeniu wniosku przez przełożonego. W przypadku wybranego obiegu pracownik -> przełożony wniosek w tym momencie kończy swój obieg w systemie. W pozostałych przypadkach wniosek jest kierowany do akceptacji przez Dział kadr.
  • Zaakceptowany przez Dział kadr – taki status otrzymuje wniosek, który został ostatecznie zaakceptowany i kończy swój obieg w systemie.
  • Odrzucony przez przełożonego – status taki pojawia się, kiedy przełożony nie wyraża zgody na wniosek urlopowy danego pracownika.
  • Odrzucony przez Dział kadr – status ten pojawia się, kiedy Dział kadr nie wyraża zgody na wniosek urlopowy danego pracownika.
  • Anulowany – taki status otrzymuje wniosek, który został utworzony, a następnie anulowany przez użytkownika, który go utworzył. Dotyczy to wniosków zarówno utworzonych przez pracowników, jak i Dział kadr. Taki wniosek wówczas znika z listy wniosków i widoczny jest tylko w raporcie Zmiany statusów wniosków.
  • Zmieniony – status taki występuje w przypadku, kiedy wniosek zostanie zmieniony w wyniku przeliczenia harmonogramu lub zmiany godzin pracy przez Dział kadr w szczegółach konta pracownika.