Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Co zrobić, żeby zwolnienia lekarskie trafiały bezpośrednio do Działu kadr?

Z bocznego menu wybierz pozycję Konfiguracja, a następnie kliknij opcję Obieg dokumentu na kafelku Urlopy.

Przy opcji Pomiń obieg dokumentu dla zwolnień lekarskich kliknij ‘zmień’.

Wówczas wniosek trafi od razu do akceptacji Działu kadr, a przełożony otrzyma powiadomienie e-mailowe.