Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać indywidualny limit na wybrany wniosek urlopowy?

Krok 1

Wejdź w sekcję Konfiguracja, a następnie kliknij Typy wniosków na kafelku Urlopy.

Krok 2

Wybierz zakładkę Typy wniosków i przy wybranym urlopie kliknij w niebieską ikonę Edycji.

Krok 3

W oknie formularza, który się otworzył zmień Rodzaj limitu na Indywidualny.

Krok 4

Z bocznego menu wybierz Organizację i klikając zieloną lupkę, wejdź w szczegóły konta Pracownika.

Krok 5

W zakładce Limity urlopowe wybierz dodany rodzaj urlopu i kliknij Dodaj limit.

Krok 6

Wpisz limit i kliknij Dodaj.

W szczegółach konta Pracownika pojawi się informacja o dodanym limicie.