Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać limit niewykorzystanych dni z poprzedniego roku?

Zaległy limit urlopowy dodaje się analogicznie, jak limit bieżący (sprawdź wpis).

Krok 1

Z menu bocznego wybierz pozycję Organizacja, a następnie przy nazwisku wybranego Pracownika kliknij w ikonę szczegółów.

Krok 2

Wybierz zakładkę Limity urlopowe i zmień rok, dla którego chcesz wprowadzić limit zaległy.

Krok 3

Kliknij w Dodaj limit przy pozycji Urlop wypoczynkowy.

Krok 4

Wprowadź wartość limitu zaległego i zatwierdź ją przyciskiem Dodaj.

Zaległy limit urlopowy pojawi się w szczegółach konta Pracownika.