Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać nowe typy wniosków urlopowych lub wyedytować istniejące?

Dodając nowy wniosek w systemie HRnest, otwiera się strona formularza, na której widoczna jest m.in. lista rodzajów wniosków. Listę tę można dowolnie modyfikować i dopasowywać do własnych potrzeb. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak to zrobić, postępuj według poniższych kroków.

Krok 1

Z menu bocznego wybierz Konfiguracja, następnie przejdź do Typy wniosków na kafelku Urlopy.

Krok 2

W pierwszej zakładce – Typy wniosków – widoczne są wszystkie rodzaje wniosków dostępnych na Twoim koncie. Korzystając z opcji ulokowanych w ostatniej kolumnie, możesz wybrany wniosek usunąć z listy, edytować lub zobaczyć jego szczegóły.

Krok 3

Klikając w niebieską ikonę Edycji przy wybranym typie wniosku, masz możliwość dokonania ustawień takich jak: wskazanie grupy pracowników, dla której dany wniosek będzie dostępny, określenie rodzaju limitu, możliwość wyłączenia obiegu dokumentu i wiele innych. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz.

Krok 4

W celu dodania nowego typu wniosku, kliknij w przycisk + Dodaj nowy typ wniosku.

Krok 5

W formularzu, który Ci się wyświetlił wybierz rodzaj wniosku i określ jego parametry takie jak: rodzaj umowy, rodzaj limitu, dodatkowy opis itp. Na koniec kliknij Dodaj.

Uwaga! Jeśli na liście wyboru typów wniosku nie widzisz tego, którego potrzebujesz – skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub poprzez czat.