Close

moduł

URLOPY

Wnioski urlopowe​
Limity urlopowe
Planowanie
Obieg dokumentu
Powiadomienia
Organizacja
Raporty
Eksport do K-P
Integracje

Jak dodać nowy kalendarz?

Kalendarz dni wolnych wykorzystywany jest przez aplikację HRnest do automatycznego zliczania dni urlopu przy wystawianiu wniosków urlopowych. Zawiera on zestawienie dni wolnych (np. soboty, niedziele, święta) dla danego pracownika w danym roku. System umożliwia tworzenie wielu typów kalendarzy i przyporządkowywanie ich do określonych pracowników.

Krok 1

Aby dodać nowy kalendarz, kliknij w bocznym menu sekcję Konfiguracja, a następnie wybierz opcję Dodaj/usuń kalendarz z kafelka Kalendarz dni wolnych.

Możesz też wybrać punkt 3. z sekcji Etapy konfiguracji na Stronie głównej.

Krok 2

Przejdź do sekcji +Dodaj kalendarz i w pustym polu wpisz nazwę tworzonego kalendarza, a następnie kliknij Dodaj.

Nowy kalendarz pojawi się po lewej stronie. Szczegóły danego kalendarza i możliwość jego edycji dostępne są po kliknięciu przycisku Szczegóły przy nazwie danego kalendarza.

Przypisywanie kalendarza do pracownika

Po dodaniu nowego rodzaju kalendarza, należy przypisać go do pracowników, których ma on dotyczyć.

Krok 1

Wybierz odpowiedni dział z listy rozwijanej:

Krok 2

Naciśnij przycisk Pokaż

Krok 3

Zaznacz pracowników z działu, których ma dotyczyć ten kalendarz.

Krok 4

Wybierz kalendarz, który chcesz przypisać do pracowników z listy rozwijanej.